Chính sách bảo mật

Privacy Policy- Terms And Conditions

Chào mừng bạn đến với kizi10.org ('kizi10'). kizi10 cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nhiều lựa chọn trò chơi và dịch vụ liên quan ('Dịch vụ').

Phần này giải thích cách kizi10 và các đơn vị liên kết thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng liên quan đến Dịch vụ.

kizi10 thu thập và sử dụng dữ liệu tuân thủ luật pháp liên quan ở Hoa Kỳ, EU hoặc các khu vực pháp lý hiện hành khác.

Chính sách này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác sử dụng Dịch vụ.

kizi10 giám sát và ghi lại hành vi chung của người dùng trên trang web và trong trò chơi để xác định lỗi và cải thiện sản phẩm của họ.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Với sự cho phép của người dùng, kizi10 thu thập các loại thông tin sau.

1.1 Thông tin được thu thập vì lợi ích hợp pháp

1.1.1 Công cụ phân tích

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để đo lường lưu lượng truy cập và cách sử dụng Dịch vụ. Những công cụ này thu thập thông tin được gửi bởi thiết bị của bạn hoặc Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các trang web đã truy cập, tiện ích bổ sung và dữ liệu khác để nâng cao Dịch vụ. Chúng tôi tổng hợp thông tin phân tích này để đảm bảo thông tin không nhận dạng bất kỳ người dùng cá nhân nào.

1.1.2 Bộ nhớ trình duyệt

kizi10 sử dụng cookie và bộ nhớ cục bộ để cải thiện trải nghiệm người dùng. Ví dụ bao gồm lưu trữ các trò chơi đã chơi hoặc ghi điểm trong trình duyệt. Dữ liệu này chỉ được lưu trữ phía máy khách và không xác định người dùng cụ thể.

Chúng tôi có thể làm việc với các nhà quảng cáo hoặc đối tác để phân phát quảng cáo hoặc dịch vụ tới thiết bị của bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự do chúng tôi hoặc bên thứ ba đặt.

1.2 Thông tin được thu thập với sự đồng ý của người dùng

Với sự đồng ý của người dùng, chúng tôi có thể gia hạn quyền thu thập và xử lý dữ liệu bổ sung. Sự đồng ý có hiệu lực trong ba năm trừ khi bị thu hồi trước đó và nó cũng hết hạn khi xóa tài khoản.

1.2.1 Công cụ phân tích

Với sự đồng ý, người dùng cho phép chúng tôi sử dụng các công cụ đo lường nâng cao để đề xuất nội dung kizi10 được cá nhân hóa, có thể xảy ra thông qua web và mạng quảng cáo.

1.2.2 Thông tin do người dùng cung cấp

Bằng cách đăng ký, chỉnh sửa tài khoản hoặc sử dụng kizi10, người dùng cung cấp những thông tin sau thông tin:

Chi tiết đăng nhập, chẳng hạn như địa chỉ email và mật khẩu hoặc dữ liệu đăng nhập của bên thứ ba (Facebook, Google+, VK).

Tên thật, tên người dùng, quốc gia cư trú và ngôn ngữ ưa thích.

Nội dung do người dùng tạo, bao gồm hình ảnh hồ sơ, nhận xét, báo cáo và nội dung trò chơi.

Độ tuổi tuân thủ GDPR và CalOPPA của người dùng.

Tương tác giữa người dùng và kizi10.

Các thiết bị được người dùng sử dụng và địa chỉ IP được truy cập lần cuối, tăng cường bảo mật tài khoản.

Nội dung ưa thích dựa trên hoạt động và hành vi của người dùng trên trang web và trong trò chơi.

1.2.3 Số nhận dạng thiết bị

Số nhận dạng thiết bị có thể cung cấp cho chúng tôi hoặc đối tác bên thứ ba thông tin về cách bạn duyệt và sử dụng Dịch vụ, hỗ trợ gửi báo cáo hoặc cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động chính xác nếu số nhận dạng thiết bị bị tắt.

1.3 Thông tin được thu thập trong quá trình liên lạc với kizi10

Liên lạc qua biểu mẫu liên hệ, báo cáo lỗi, email, điện thoại, bài đăng hoặc ngoại tuyến các phương pháp được lưu trữ khi cần thiết (tối đa ba tuần, trừ khi luật pháp có yêu cầu khác). Biểu mẫu báo cáo lỗi tự động gửi chữ ký trình duyệt và phần mềm để giúp xác định sự cố nhanh chóng.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài các mục đích sử dụng cụ thể được nêu chi tiết trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi nhận được để:

Các tùy chọn đăng nhập. Ghi nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại trong lần truy cập hoặc lần truy cập tiếp theo.

Chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố công nghệ.

Cung cấp nội dung và thông tin được cá nhân hóa cho bạn và những người khác, bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các hình thức tiếp thị khác.

Phát triển và thử nghiệm các sản phẩm cũng như tính năng mới.

Theo dõi các số liệu như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mô hình nhân khẩu học.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không thuê hoặc bán thông tin của bạn cho các bên thứ ba ngoài kizi10 (nhà điều hành và chủ sở hữu của kizi10) mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ được nêu chi tiết trong Chính sách quyền riêng tư này.

Các bên người mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin từ các công cụ như cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu vị trí với các tổ chức bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ ('Nhà cung cấp dịch vụ'). Nhà cung cấp dịch vụ sẽ truy cập thông tin của bạn khi cần thiết một cách hợp lý theo các điều khoản bảo mật.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cụ thể, chẳng hạn như dữ liệu cookie, với các đối tác quảng cáo bên thứ ba để phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ cho là phù hợp nhất với bạn.

Chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu nhận dạng bạn và chia sẻ dữ liệu đó với các bên khác. Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu của bạn với thông tin khác để dữ liệu đó không được liên kết với bạn và chia sẻ dữ liệu tổng hợp đó.

4. Lưu trữ và xử lý thông tin

Dữ liệu bí mật cung cấp cho kizi10 được lưu trữ ở dạng mã hóa.

Để giữ an toàn cho thông tin được thu thập qua Dịch vụ, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp và xác minh danh tính của bạn (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) trước khi cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

kizi10, các Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của nó có thể chuyển thông tin xuyên biên giới và từ quốc gia của bạn sang các quốc gia khác. Nếu bạn ở những khu vực có luật dữ liệu khác nhau, hãy lưu ý rằng dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến một quốc gia không có luật bảo vệ tương tự.

Thời gian chúng tôi lưu giữ Nội dung người dùng của bạn:

Tuân theo quy định chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, kizi10, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của nó có thể lưu giữ thông tin (bao gồm thông tin hồ sơ của bạn) và Nội dung người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý cho mục đích sao lưu, lưu trữ và kiểm toán.

5. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

kizi10 không cố ý thu thập hoặc lấy thông tin từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cho phép những người đó đăng ký. Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể có thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

6. CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ KHÁC

Chúng tôi không kiểm soát hoạt động của các trang web hoặc dịch vụ được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả thông tin hoặc nội dung chứa trong đó. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba này.

Các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn chia sẻ thông tin với các trang truyền thông xã hội hoặc sử dụng các trang web truyền thông xã hội để kết nối tài khoản của bạn. Các trang web này có thể cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào một số thông tin cá nhân nhất định được họ lưu giữ về bạn (ví dụ: nội dung đã xem). Bạn có thể quản lý cài đặt quyền riêng tư của mình từ tài khoản mạng xã hội bên thứ ba để kiểm soát thông tin nào bạn cho phép chúng tôi truy cập.

7. Sáng kiến Quảng cáo Mạng (NAI)

8. NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

kizi10 đôi khi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này, vì vậy vui lòng xem lại nó định kỳ. Chúng tôi có thể cung cấp các loại thông báo sửa đổi khác nhau nếu thích hợp. Việc tiếp tục sử dụng kizi10 sau bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những sửa đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.

crazygamesonlinecom@gmail. com